Paskelbta

Gitaristo anglų-lietuvių kalbų žodynėlis

Turbūt daugelis žiūrite ar bandėte žiūrėti gitaros video pamokas YouTube. Tų pamokų milijonai, bet…

Viena pagrindinių bėdų, kad jos yra anglų kalba ir kai kuriuos terminus sunku suprasti, ypač pradedantiesiems.

Tad nusprendžiau ateiti į pagalbą ir padaryti nedidelį gitaristo anglų-lietuvių kalbų žodynėlį. Žinoma, jį galima pataisyti ir papildyti. Žemiau esančiuose Facebook komentaruose tu gali parašyti savo klausimus, nesuprantamus žodžius ar terminus, pasiūlymus kaip ką geriau vadinti ar paaiškinti.

Gitaristo zodynas

Gitaristo anglų-lietuvių kalbų žodynėlis

A

accuracy – tikslumas

acoustic – akustinis(-ė)

alternate – kaitalioti

amplifier (amp)- stiprintuvas

arm – ranka

arpeggio – arpedžio (grojimo technika, kuomet akordo natos grojamos po vieną tam tikra seka)

B

band – grupė

bar – taktas

bar line – takto brūkšnys

barre chord – barre akordas

basic – pagrindinis

bass – bosas (arba sutrumpintas bosinės gitaros pavadinimas)

bass strings – bosinės stygos (3 storiausios gitaros stygos: E, A ir D)

beam – sija

beat – smūgis, ritmas

bend – tempimas (stygos)

bridge – 1) tiltelis (gitaros dalis); 2) dainos dalis (dažniausiai einanti prieš kulminaciją)

C

capo – kapodasteris (specialus prietaisas stygoms prispausti)

change – (pa)keisti

chop – kirtis, kapojimas

chord – akordas

chord progression – akordų seka

chorus – priedainis

classic – klasikinis

clef – raktas (bass clef – boso raktas, treble clef – smuiko raktas)

comping – akomponavimas

create – kurti

curly – išlenktas

D

damp – slopinti

down – žemyn

downstroke – braukimas žemyn

dynamic – dinamika (garsumo kaita)

duration – trukmė

E

eight note – aštuntinė nata

elbow – alkūnė

exercise – pratimas

F

fade in – pamažu stiprinti garsą

fade out – išnykti, pamažu mažinti garsą

fast – greitai

finger – pirštas

fingerboard (fretboard) – pirštlentė (viršutinė grifo dalis ant kurios yra grojama)

fingerstyle (fingerpicking) – šiuolaikinė grojimo pirštais technika, kuri leidžia vienu metu groti akompanimentą ir melodiją, o taip pat ir perkusiją (mušamųjų garsus)

flat – bemolis

fret – skirsnis

G

gig – koncertas

grab – čiupti, griebti

H

half note – pusinė nata

half step – pustonis (muzikinis intervalas)

hammer on – mušimas (speciali grojimo technika)

hand – ranka

harmony – harmonija (dviejų ir daugiau garsų sąskambis)

hear – girdėti

hold – laikyti

I

index finger – rodomasis pirštas

introduction (intro) – įžanga

J

jam, jam play, jam session – improvizuotas muzikantų grojimas be repeticijų pasirinktomis žinomų dainų temomis, bliuzo schemomis arba visai laisva improvizacija

jam track – garso takelis, skirtas improvizavimo įgūdžiams treniruoti

jump – šuolis

K

key (signature) – tonacija

keyboard – klaviatūra, klavišinis instrumentas

knob – rankenėlė, reguliatorius

L

ledger – papildoma natų linija

left – kairė

level – lygmuo

lick – trumpas melodinis motyvas

lift – pakelti

loud – garsiai

lyrics – žodžiai

M

machine heads – kuoliukai, su kuriais derinama gitara

measure – taktas

mistake – klaida

mode – dermė

motion – judesys

movement – judesys

mute – slopinti, gesinti (garsą)

N

nail – nagas

natural – bekaras (ženklelis panaikinantis diezo arba bemolio galiojimą)

neck – grifas

note – nata

nut – slenkstelis (gitaros dalis)

O

open (string) – atvira, laisva (styga)

outro – pabaiga

P

palm – delnas

palm muting – garso slopinimas delnu

part – dalis

pattern – modelis, šablonas, pavyzdys

percussive – perkusinis, smūginis

phrasing – frazavimas, jungimas į frazes

(a) pick – mediatorius (brauktukas)

(to) pick – rinkti, groti arpedžio būdu

pick guard – apsauga nuo brauktuko (mediatoriaus)

pick-up – garso nuėmėjas

play – groti

player – muzikantas

pluck – truktelėti, timptelėti, užgauti

pop – kumštelėjimas, pokštelėjimas

power chord – jėgos akordas (akordas, neturintis viduriniojo garso – tercijos, dažniausiai naudojamas roko ir metalo stiliuose); kvinta

(to) practice – praktikuotis, lavintis, treniruotis

(to) press – spausti

pull off – nubraukimas (speciali grojimo technika)

Q

quarter note – ketvirtinė nata

R

record – įrašas

rehearsal – repeticija

relax – atpalaiduoti

repeat – kartoti

rest – pauzė

rhythm – ritmas

riff – ryškus, gerai įsimenamas motyvas ar frazė, grojamas gitara (dažniausiai naudojamas roko stiliuje ir grojamas jėgos akordais)

right – dešinė, teisingai

rush – skubėti

S

scale – gama

score – partitūra (viso ansamblio arba orkestro natos)

section – dalis, skyrius

sharp – diezas

shuffle – siūbuojantis, šlubčiojantis ritmas, būdingas bliuzui ir džiazui (tas pats kas swing)

side – pusė

sing – dainuoti

skip – praleisti

slap – tėkšti, pliaukštelėti (speciali grojimo bosine gitara technika)

slide – slydimas (per stygas)

slow – lėtai

slur – legato (grojimo būdas, kai natos yra labai apjungiamos)

song – daina

sound – garsas

speed – greitis

squeeze – spausti

steady – pastovus, stabilus

stem – kotelis (natos)

step – tonas (muzikinis intervalas)

strap – diržas (gitaros)

string – styga

stroke – kirtis

strum – braukti

strumming (strum) – braukimas

sustain – užlaikyti, ištęsti (garsą)

swing- siūbuojantis, šlubčiojantis ritmas, būdingas bliuzui ir džiazui (tas pats kas shuffle)

switch – pereiti

T

tablature (TAB) – tabulatūra (specialus gitaristų natų užrašymo būdas)

tap – taukštelėjimas

technique – technika

tempo – tempas (muzikos greitis)

thickest string – storiausia styga

thinnest string – ploniausia styga

thumb – nykštys

tie – liga (lenkta linija natose, jungianti dvi ir daugiau natų)

time signature – metras

tone – tonas

track – takelis (muzikinis)

transpose – transponuoti (perkelti į kitą tonaciją)

treble – aukšti dažniai, aukštos natos

trill – trelis

triplet – triolė

truss rod – strypas, esantis akustinėse ir elektrinėse gitarose, skirtas grifo išlinkimui reguliuoti

(a) tune – melodija

(to) tune – derėti

tuner – derintuvas

tuning – derinimas

tuning pegs – derinimo kuoliukai

tutorial – pamoka, konsultacija

U

up – aukštyn

upstroke – braukimas aukštyn

V

variation – variacija, variantas, paįvairinimas

voice – balsas

W

warming up – apšilimas

verse – posmas

whole note – sveikoji nata

wrist – riešas

——————————————————————————————————–