Pentatonika

Kas yra pentatonika?

Pentatoninė gama (pentatonic scale) arba pentatonika yra gama iš 5 natų. Tai pati populiariausia gama gitaristų tarpe (ypač roko ir bliuzo). Taip pat ją mėgsta ir funk, reggae ir metal stiliais grojantys muzikantai. Taigi, jei tu svajoji groti grupėje, nori išmokti improvizuoti, sukurti savo solo partijas ir pan., tai tau būtina mokėti pentatoniką!

Truputis muzikos teorijos

Evil

 

Pentatonika gaunama iš mažorinės arba minorinės gamos išmetus 2 natas. Kaip pavyzdį paimkime visiems gerai žinomą mažorinę gamą C-dur:

do   re   mi   fa   sol   la   si   (do)

Sunumeruokime natas:

do    re    mi    fa    sol    la    si    (do)

1       2      3      4      5       6     7      (1)

Norint gauti pentatoninę gamą, reikia išmesti 4-ą ir 7-ą natas (muzikos mokykloje pasakytų 4-ą ir 7-ą gamos laipsnius). Taigi, išmetam 4 ir 7 natas.

Ir gaunam C-dur pentatoninę gamą:

do   re   mi   sol   la   (do)

 

Panašiu būdu pentatoninė gama gaunama ir iš minorinės gamos. Kaip pavyzdį paimkime minorinę gamą a-moll:

la   si   do   re   mi   fa   sol   (la)

Vėl sunumeruokime natas:

la    si    do    re    mi    fa    sol    (la)

 1        2       3       4       5        6      7       (1)

Dabar išmeskime 2 ir 6 natas ir gausime a-moll pentatoninę gamą:

la   do   re   mi   sol   (la)

 


Kaip pentatonika grojama ant gitaros?

Ant gitaros pentatoniką galima pagroti 3 būdais:

  1. Ant vienos stygos, judant horizontaliai per grifą.
  2. Ant kelių arba visų šešių stygų, judant vertikaliai per grifą ir grojant po 2 natas ant vienos stygos.
  3. Mišriu būdu, judant per grifą tiek vertikaliai, tiek ir horizontaliai, t. y., pereinant iš vienos pozicijos į kitą.

Pirmas būdas naudojamas labai retai. Geriausia pradėti mokytis nuo 2 būdo, o vėliau pereiti ir prie 3-io.

Toliau aprašyta, kaip groti minorinę pentatoniką 2 būdu. Žemiau matai paveikslėlį, angliškai dar vadinamą box arba pattern:

 

Minorine-pentatonika-1-modelis

 

Kaip suprasti aukščiau esantį paveikslėlį-diagramą?

Čia yra nupieštos gitaros stygos ir ant jų išdėstytos natos, kurias tau reikia groti. Storiausia styga (kaip ir TAB’uose) yra apačioje. Ant stygų išdėstyti rutuliukai reiškia natas (tose vietose reikia prispausti stygas). Rutuliuko viduje esantis skaičius rodo kelintu pirštu reikia toje vietoje prispausti. Juodi rutuliukai rodo, kurios natos yra pagrindinės (angliškai root note). Nuo root note prasideda pentatoninė gama, o paskui ta nata atsikartoja (kaip ir visa gama) kitoj oktavoj ir dar kitoj. Todėl čia tų juodų rutuliukų yra net trys.


Kaip groti?

  • Groti gali bet kuriam skirsnyje. Geriausia treniruotis nuo V skirsnio, t. y. nuo la (A) natos, o paskui išmokti ir kituose.
  • Pradėk nuo 6-os stygos, kuri paveikslėlyje (kaip ir TAB'uose) yra vaizduojama apačioje. Taigi, ant 6-os stygos turi sugroti dvi natas: vieną su 1 pirštu, kitą - su 4 pirštu.
  • Toliau turi leistis žemyn ant 5-os stygos ir ant jos sugroti irgi dvi natas: su 1 ir 3 pirštais.
  • Tęsk taip toliau kol pasieksi paskutinę natą (4 pirštas ant 1-os stygos), o po to tomis pačiomis natomis grįžk atgal.

 

 

Patarimai, kaip treniruotis

Naudok mediatorių. Geriausia iš karto mokytis braukti juo žemyn-aukštyn. Jei pasirodys per sunku, tuomet gali viską braukti tik žemyn. Pentatoniką grok daugybę kartų, kol pirštai išmoks be klaidų bėgioti reikalingomis natomis.


O kas toliau?

Toliau reikia mokytis iš tų natų sukurti įvairias melodijas, improvizacijas, solo partijas. Žemiau esančiame video pateikti 5 pavyzdžiai, kaip naudojant natas iš pentatoninės gamos, galima sukurti trumpas melodijas (licks):

 

 

Norint pentatoniką pritaikyti konkrečiai dainai, reikia šiek tiek gaudytis muzikos teorijoje. Kiekviena daina yra grojama tam tikroje tonacijoje (aukštyje). Nuo tonacijos priklauso, kuriame skirsnyje tau reikia groti šitą pentatoninės gamos modelį. Pavyzdžiui, jei daina yra a-moll tonacijoje, tuomet reikia pradėti nuo V skirsnio, g-moll tonacijoje - nuo III skirsnio.


Frazavimas

Frazavimas reiškia natų sugrupavimą į logiškus ir gerai skambančius darinius. Tau reikia grojamas natas suskaidyti į mažas grupeles (panašiai, kaip aš dabar darau rašydamas sakiniais). Taip tavo grojama muzika skambės žymiai geriau, nei nesibaigiantis natų srautas.

Turėk omeny, kad yra iš viso 5 pentatoninės gamos modeliai. Kiekvienas modelis sudaromas vis nuo kitos pentatoninės gamos natos ir yra vis kitoje grifo vietoje. Jei mokėsi tik 1 modelį, tuomet galėsi groti tik tame grifo plotelyje, kurį jis apima (toje "dėžutėje" - box). Jei išmoksi 2 modelį (o jis jau grojamas visai kitaip), įvaldysi dar vieną grifo plotelį. Kai išmoksi visus 5 modelius ir juos sujungsi tarpusavyje - galėsi karaliauti ant viso grifo!


Pentatonikos pratimai

Jeigu nori patobulinti minorinės pentatonikos grojimo įgūdžius ir sparčiau tobulėti solo grojime, tuomet rekomenduoju šias savo video pamokas:

Pentatonikos pratimai - 1 dalis:

pentatonikos-pratimai-1-dalis-536x600

 

Pentatonikos pratimai - 2 dalis:

pentatonikos-pratimai-2-dalis-536x600