Minorinė gama

Minorinė gama (minor scale) yra tarsi mažorinės gamos sesė dvynė, tik ji skamba liūdnai. Pilnas jos pavadinimas yra natūralus minoras (natural minor), nes dar yra ir daugiau minoro rūšių (pvz., harmoninis minoras, melodinis minoras).

Evil

 

Jeigu paimtumėme C-dur mažorinę gamą (do re mi fa sol la si do) ir tas pačias natas pagrotume ne nuo do, o nuo la natos, tai ir gautume minorinę gamą a-moll:

la si do re mi fa sol (la)

Minorinės gamos formulė:

1 + 0,5 + 1 + 1 + 1 + 0,5 + 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1 – tonas (2 skirsniai)

0,5 – pustonis (1 skirsnis)

Kaip naudotis šia formule? Tiesiog pasirink natą, nuo kurios nori sudaryti minorinę gamą ir nuo tos natos išdėstyk natas nurodytais intervalais. Pvz., tu nori sudaryti minorinę gamą nuo sol natos (g-moll gamą). Tuomet pirmoji nata bus sol. Antroji nata bus tonu (1) aukščiau – la. Trečioji bus pustoniu (0,5) aukščiau – sib. Ketvirtoji – tonu (1) aukščiau – do. Ir t.t. Visa minorinė gama nuo sol natos būtų: sol + la + sib + do + re + mib + fa# + sol.

Jei norėtum pagroti minorinę gamą nuo do natos (c-moll gama), tuomet tai būtų:

do re mib fa sol lab sib (do)

Turbūt tau kilo klausimas ką reiškia pavadinimai a-moll, c-moll ir pan. Pirmoji raidė reiškia natą, o moll minorą. Tad a-moll reiškia, kad nuo la natos reikia groti minorinę gamą.

Žemiau surašyta kokiomis raidėmis yra žymimos natos:

la si do re mi fa sol

A  B   C   D   E   F   G

Tai reiškia, kad c-moll gama reikia groti nuo do natos, e-moll gamą nuo mi natos ir t.t.

Yra daug būdų pagroti minorinę gamą. Vienas iš jų – “box’ai” (“dėžutės”) arba pattern’ai (modeliai). Nuo jų tau siūlyčiau ir pradėti. O vėliau galėsi išmokti ir kitus būdus. Žemiau parodytas minorinės gamos 1 modelis (angl. 1st pattern of minor scale):

 

Minorine-gama-1-modelis

 

Kaip suprasti šitą paveikslėlį?

Čia yra nupieštos 6 gitaros stygos (kaip ir TAB’uose). Todėl storiausia styga yra apačioje. Ant stygų išdėstyti rutuliukai reiškia natas (tose vietose reikia prispausti stygas). Rutuliuko viduje esantis skaičius rodo kelintu pirštu reikia toje vietoje prispausti. Juodi rutuliukai rodo, kurios natos yra pagrindinės (angliškai root note). Nuo root note prasideda minorinė gama, o paskui ta nata atsikartoja (kaip ir visa gama) kitoj oktavoj ir dar kitoj. Todėl čia tų juodų rutuliukų yra net trys.


Kaip groti?

  • Groti gali bet kuriam skirsnyje. Pvz., jei nori sugroti gamą a-moll, tai 1-ą pirštą statyk V skirsnyje. Atitinkamai kitos natos bus išsidėstę IV-VII skirsniuose, nes tiek apima ranka vienoje pozicijoje.
  • Pradėk nuo 6-os stygos, kuri paveikslėlyje (kaip ir TAB’uose) yra vaizduojama apačioje. Taigi, ant 6-os stygos turi groti tris natas: vieną su 1 pirštu, kitą – su 3 pirštu ir trečią - su 4 pirštu.
  • Toliau turi leistis žemyn ant 5-os stygos ir ant jos groti irgi tris natas su tais pačiais 1, 3 ir 4 pirštais.
  • Tęsk taip toliau kol pasieksi paskutinę natą (1 pirštas ant 1-os stygos), o po to tomis pačiomis natomis grįžk atgal.

Patarimai, kaip treniruotis

Naudok mediatorių. Geriausia iš karto mokytis braukti juo žemyn-aukštyn. Jei pasirodys per sunku, tuomet gali viską braukti tik žemyn. Minorinę gamą grok daugybę kartų pirmyn ir atgal įvairiuose skirsniuose kol pirštai išmoks be klaidų bėgioti reikalingomis natomis. Gali groti kiekvieną gamos natą ne tik po vieną, bet ir po 2, 3 ar 4 kartus. Tokiu būdu tu gausi pratimus, kurie padės lavinti dešinę ranką.


O kas toliau?

Toliau reikia mokytis iš tų natų sukurti įvairias melodijas, improvizacijas, solo partijas. Norint pritaikyti konkrečiai dainai, reikia šiek tiek gaudytis muzikos teorijoje. Kiekviena daina yra grojama tam tikroje tonacijoje (aukštyje). Nuo tonacijos priklauso, kuriame skirsnyje tau reikia groti šitą minorinės gamos modelį. Pavyzdžiui, jei daina yra c-moll tonacijoje, tuomet reikia pradėti nuo VIII skirsnio, e-moll tonacijoje – nuo XII skirsnio.

Iš viso yra 5 minorinės gamos modeliai. Kiekvienas modelis sudaromas vis nuo kitos minorinės gamos natos ir yra vis kitoje grifo vietoje. Jei mokėsi tik 1 modelį, tuomet galėsi groti tik tame grifo plotelyje, kurį jis apima (toje “dėžutėje” – box). Jei išmoksi 2 modelį (o jis jau grojamas visai kitaip), įvaldysi dar vieną grifo plotelį. Kai išmoksi visus 5 modelius ir juos sujungsi tarpusavyje – karaliausi ant viso grifo!