Mažorinė gama

Mažorinę gamą (major scale) žino visi, tik ne visi žino, kad ji taip vadinasi 🙂 Visi juk mokam padainuoti arba bent jau pasakyti: „do re mi fa sol la si do„. O tai ir yra mažorinė gama arba C-dur gama. Ją sudaro 7 natos (paskutinė do nesiskaito, nes kartojasi).

Tai viena iš gamų, kurią gitaristui reikėtų mokėti ir pagroti. Ir ne tik pagroti pačią gamą (nes iš jos jokios naudos nėra), bet pritaikyti tos gamos natas improvizacijai ir kūrybai.

Mažorinės gamos formulė:

1 + 1 + 0,5 + 1 + 1 + 1 + 0,5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1 – tonas (2 skirsniai)

0,5 – pustonis (1 skirsnis)

Kaip naudotis šia formule? Tiesiog pasirink natą, nuo kurios nori sudaryti mažorinę gamą ir nuo tos natos išdėstyk natas nurodytais intervalais. Pvz., tu nori sudaryti mažorinę gamą nuo sol natos (G-dur gamą). Tuomet pirmoji nata bus sol. Antroji nata bus tonu (1) aukščiau – la. Trečioji dar tonu (1) aukščiau – si. Ketvirtoji – pustoniu (0,5) aukščiau – do. Ir t.t. Visa mažorinė gama nuo sol natos būtų: sol + la + si + do + re + mi + fa# + sol.

Yra daug būdų pagroti mažorinę gamą. Vienas iš jų – „box’ai” („dėžutės”) arba pattern’ai (modeliai). Nuo jų tau siūlyčiau ir pradėti. O vėliau galėsi išmokti ir kitus būdus. Žemiau parodytas mažorinės gamos 1 modelis (angl. 1st pattern of major scale):

Mazorine-gama-1-modelis

Kaip suprasti šitą paveikslėlį?

Čia yra nupieštos gitaros stygos ir ant jų išdėstytos natos, kurias tau reikia groti. Storiausia styga (kaip ir TAB’uose) yra apačioje. Ant stygų išdėstyti rutuliukai reiškia natas (tose vietose reikia prispausti stygas). Rutuliuko viduje esantis skaičius rodo kelintu pirštu reikia toje vietoje prispausti. Juodi rutuliukai rodo, kurios natos yra pagrindinės (angliškai root note). Nuo root note prasideda mažorinė gama, o paskui ta nata atsikartoja (kaip ir visa gama) kitoj oktavoj ir dar kitoj. Todėl čia tų juodų rutuliukų yra net trys.


Kaip groti?

  • Groti gali bet kuriam skirsnyje. Pvz., jei nori sugroti gamą G-dur, tai 2-ą pirštą statyk III skirsnyje. Atitinkamai kitos natos bus išsidėstę II-V skirsniuose, nes tiek apima ranka vienoje pozicijoje.
  • Pradėk nuo 6-os stygos, kuri paveikslėlyje (kaip ir TAB'uose) yra vaizduojama apačioje. Taigi, ant 6-os stygos turi sugroti dvi natas: vieną su 2 pirštu, kitą - su 4 pirštu.
  • Toliau turi leistis žemyn ant 5-os stygos ir ant jos sugroti jau tris natas: su 1, 2 ir 4 pirštais.
  • Tęsk taip toliau kol pasieksi paskutinę natą (2 pirštas ant 1-os stygos), o po to tomis pačiomis natomis grįžk atgal.

Patarimai, kaip treniruotis

  • Naudok mediatorių.
  • Geriausia iš karto mokytis braukti juo žemyn-aukštyn. Jei pasirodys per sunku, tuomet gali viską braukti tik žemyn.
  • Mažorinę gamą grok daugybę kartų ir įvairiuose skirsniuose kol pirštai išmoks be klaidų bėgioti reikalingomis natomis.
  • Gali groti kiekvieną gamos natą ne tik po vieną, bet ir po 2, 3 ar 4 kartus. Tokiu būdu tu gausi pratimus, kurie padės lavinti dešinę ranką.

O kas toliau?

Toliau reikia mokytis iš tų natų sukurti įvairias melodijas, improvizacijas, solo partijas. Norint pritaikyti konkrečiai dainai, reikia šiek tiek gaudytis muzikos teorijoje. Kiekviena daina yra grojama tam tikroje tonacijoje (aukštyje). Nuo tonacijos priklauso, kuriame skirsnyje tau reikia groti šitą mažorinės gamos modelį. Pavyzdžiui, jei daina yra C-dur tonacijoje, tuomet reikia pradėti nuo VIII skirsnio, A-dur tonacijoje - nuo V skirsnio.

Iš viso yra 5 mažorinės gamos modeliai. Kiekvienas modelis sudaromas vis nuo kitos mažorinės gamos natos ir yra vis kitoje grifo vietoje. Jei mokėsi tik 1 modelį, tuomet galėsi groti tik tame grifo plotelyje, kurį jis apima (toje "dėžutėje" - box). Jei išmoksi 2 modelį (o jis jau grojamas visai kitaip), įvaldysi dar vieną grifo plotelį. Kai išmoksi visus 5 modelius ir juos sujungsi tarpusavyje - karaliausi ant viso grifo!

Taip pat yra kitų būdų pagroti mažorinę gamą, pvz. naudojant platų pirštų išdėstymą.