Kaip išmokti gitaros natas

Kol tu norėjai groti tik akordais dainas prie laužo, tol tau tos natos nerūpėjo. Taip pat jos gali nerūpėti pakankamai ir jau prakutusiam gitaristui grojančiam iš TAB’ų…

Tačiau, jei nori kažką daugiau pasiekti muzikoje ir suprasti ką groji, ką groja kiti, kurti muziką, tuomet tau labai pagelbės natų pažinimas.

Natos ant pianino

Pirmiausia reikia išmokti kur kokia nata yra ant gitaros. Rekomenduoju pradėti nuo 6-os (storiausios) stygos. Tuo pačiu jau žinosi natas ir 1-os stygos. Taigi, vienu šūviu nušausi du zuikius. Po to, verta mokytis natas ant 5-os stygos ir t.t.

Tai tau leis susigaudyti kokia tvarka išsidėstę barre ir jėgos akordai (power chords) ir nereiks mintinai kalti jų pavadinimų.

Kad susigaudytum, kaip išsidėstę natos ant gitaros, pirmiausia pasižiūrėkim, kaip išsidėstę natos ant pianino.

Pianino-klaviatura

Pirmiausia atkreipk dėmesį, kaip išsidėstę juodi klavišai. Jie grupuojasi į tokias grupeles po 2 ir po 3. Prieš kiekvieną grupelę iš 2 juodų klavišų, eina do nata. Paskui kita do. Ir taip toliau. Atstumas tarp vienos do ir kitos do vadinamas oktava. Taigi, paveikslėlyje matai 2 oktavas su trupučiu.

Pustonis ir tonas

Mažiausias atstumas tarp 2 garsų vadinamas pustoniu. Pvz., tarp do ir do# (reb) yra pustonis. Tarp do# (reb) ir re taip pat yra pustonis. Pustonis yra ir tarp mi bei fa, taip pat ir tarp si bei do.

Žodžiu, jei grotume gamą nuo do iki do per visus klavišus, įskaitant ir juodus, tai mes tą gamą grotume pustoniais. Ir tokia gama vadinama chromatine gama: do-do#(reb)-re-re#(mib)-mi-fa-fa#(solb)-sol-sol#(lab)-la-la#(sib)-si-do.

 

Pustonis rašomas 0,5 arba ½.

Du pustoniai sudaro toną. Tad tonas yra 0,5 + 0,5 = 1 arba ½ + ½ = 1

Tarp do ir re yra tonas. Tarp do# ir re# taip pat yra tonas. Tonas yra ir tarp mi ir fa#.

Gama, sudaryta vien tik iš tonų vadinama sveikų tonų gama: do-re-mi-fa#-sol#-la#-do.

Natos ant gitaros

Ant gitaros natos yra išdėstytos pustoniais. Kiekviename skirsnyje yra nauja, pustoniu aukštesnė nata. Reikia pradėti skaičiuoti nuo laisvos stygos arba, kaip aš vadinu, nulinio skirsnio (nes taip laisva styga žymima TAB’uose). Kad galėtume tai daryti mums reikia žinoti standartinį gitaros derinimą:

6 styga (storiausia) – mi – E

5 styga – la – A

4 styga – re -D

3 styga – sol – G

2 styga – si – B

1 styga – mi – E

Primenu, kad mums įprastą europietišką do-re-mi-fas-sol-la-si sistemą atitinka raidinė amerikietiška sistema C-D-E-F-G-A-B. Todėl pvz. 6 styga yra nata mi, o ją atitinka E raidė pagal amerikietišką sistemą.

Taigi, kaip natos išsidėstę ant 6-os gitaros stygos?

Pradėkime nuo laisvos stygos. Kai ją grojame, mums skamba nata mi, o derintuvas mums rodo raidę E pagal amerikietišką žymėjimą. Jei prispausime ją I skirsnyje, tuomet mes gausime pustoniu aukštesnę natą, kaip jau buvo minėta anksčiau. O pustoniu aukštesnė yra nata fa (F), nes tarp mi ir fa nėra juodo klavišo.

O dabar paslinkime pirštą į II skirsnį ir mes gausime vėl pustoniu aukštesnę natą. O kokia nata yra pustoniu aukštesnė už fa (F)? Štai čia svarbu nesuklysti. Tai bus ne sol (G), o fa# (F#). Kodėl taip yra? Pažiūrėk į pianiną: tarp fa ir fa# yra pustonis, o ant gitaros natos eina pustoniais. Jei taip nebūtų, tai ant gitaros mes negalėtume pagroti fa# (F#) ir visų kitų juodų klavišų…

III skirsnyje bus sol (G), IV-ame – sol# (G#), V-ame – la (A) ir t.t. XII skirsnyje turi gauti tą pačią natą mi (E). Štai kodėl šiame skirsnyje yra ant grifo 2 taškeliai. Jis žymi oktavą. O toliau eina tos pačios natos tik jau oktava aukščiau.

Kaip natos išsidėstę ant kitų stygų?

Tuo pačiu principu natos išsidėstę ir ant kitų gitaros stygų. Atkreipk dėmesį, kad 1 styga irgi yra mi (E). Tad ant jos natos bus išsidėstę lygiai taip pat kaip ir ant 6 stygos, tik jos yra 2 oktavom aukštesnės.

Ant 5 stygos skaičiuoti turim pradėti nuo la (A). I skirsnyje bus la# (A#), II-ame – si (B), III-iame – do (C) ir t.t.

Ant 4 stygos pradedam skaičiuoti nuo re (D). I skirsnyje bus re# (D#), II-ame – mi (E), III-iame – fa (F) ir t.t.

Žemiau esančiame paveikslėlyje tu matai visas natas ant gitaros nuo „nulinio” iki XV skirsnio:

 

Jos čia tik sužymėtos raidėmis, nes gitaristai labaiu naudoja būtent amerikietišką raidinę sistemą.