Bliuzinė pentatonika

Bliuzinė pentatonika

Bliuzinė pentatonika (blues pentatonic scale) yra ta pati pentatonika, tik joje pridėta dar viena nata. Ta nata yra pažemintas V gamos laipsnis ir dar vadinama bliuzine nata (blue note). Taigi, iš viso bliuzinėje pentatonikoje yra 6 natos.

Bliuzinė pentatonika naudojama daugelyje stilių: nuo džiazo iki metalo. Nesvarbu, kad jos pavadinimas –  bliuzinė pentatonika. Tai nereiškia, kad ji tinka tik bliuzui! Itin dažnai ją naudoja ir roko muzikantai. Čia nereikėtų pamiršti, kad roko muzika ir gimė iš bliuzo…

Taigi, įvaldžius paprastą pentatoniką, toliau logiška būtų pradėti mokytis bliuzinę pentatoniką. Ir tai bus visai nesunku, nes prie įprastos pentatoninės gamos tereiks pridėti tik vieną naują natą, kuri dar atsikartos kitose oktavose.

 

Bliuzine pentatonika-1 modelis

 

Juodi rutuliukai yra pagrindinės natos (roote notes), žydri  – bliuzinės natos (blue notes), o balti – visos kitos natos, sudarančios bliuzinę pentatoniką.


Kaip groti?

Visus šias natas reikia groti tuo pačiu principu kaip ir paprastą pentatoniką. Naudok mediatorių ir grok juo žemyn-aukštyn. Jei pasirodys per sunku, tuomet gali viską braukti tik žemyn. Bliuzinę pentatoniką grok daugybę kartų, kol pirštai išmoks be klaidų bėgioti reikalingomis natomis.

 

 

Praktinė užduotis

Kaip muzikantai išmoksta improvizuoti? Galima paleisti per grotuvą, kompiuterį kokią nors dainą ir bandyti groti. Bet pradedantiesiems ir net šiek tiek jau pažengusiems gitaristams gali būti sunku nustatyti dainos tonaciją ir suprasti kuriame skirsnyje reikia groti bliuzinę pentatoniką. Nekalbant jau apie tai, kad dar reikia nustatyti ar išvis ji tai dainai tinka. Gal reiktų naudoti kitą gamą?

Ką gi daryti? Mokymuisi improvizuoti yra jau sukurta daugybė pritariančiųjų takelių (angl. backing tracks). Jų galima susirasti arba per Google, arba tiesiog YouTube. Tai dažniausiai būna įrašyta pasikartojanti akordų seka, kurią groja grupė be solo gitaros ir be vokalo. Pvz., tu nori susirasti pritariantį takelį a-moll tonacijoje. Tuomet atsidaryk YouTube ir į paiešką parašyk:

a minor backing track

Paleisk groti pritariantį takelį ir bandyk improvizuoti. Pradėk nuo  trumpų 2-4 natų motyvų. Juos kartok. Po to keisk, plėsk, bandyk sujungti.

Jei nepatiks pirmas pasitaikęs takelis (ritmas, stilius ar pan.), tai pabandyk kitą. Kaip pavyzdį įkeliu iš YouTube pritariantį takelį a-moll tonacijoje, kuriam puikiai tinka bliuzinė pentatonika:

 

 

Kas toliau?

Toliau reikia mokytis iš tų natų sukurti įvairias melodijas, improvizacijas, solo partijas. Bliuzinė pentatonika, kaip ir paprasta pentatonika, turi  5  modelius. Kiekvienas modelis sudaromas vis nuo kitos bliuzinės pentatonikos natos, išskyrus bliuzinę natą (blue note). Tad norint laisvai improvizuoti, kurti muziką ant visos gitaros, tau reiktų išmokti visus tuos 5 modelius.