Paskelbta

Stygų gesinimas delnu (Palm muting)

Daugelis pradedančiųjų turbūt susidūrė su tokia situacija:

  • žiūri gitaros pamoką YouTube kur reikia groti rock stiliaus dainą;
  • atrodo daro viską lygiai taip pat, tačiau…

gitara skamba visiškai kitaip nei tame video.

Daugelis pagalvoja: „kalta mano gitara” arba „mano pirštai kreivi”. Gali būti ir taip…

Tačiau labai dažnai pradedantieji nežino kai kurių smulkmenų ar tam tikrų technikų. Su viena iš jų dabar ir noriu tave supažindinti.


Stygų gesinimas delnu (palm muting)

Stygų gesinimas dešinės rankos delno briauna, angliškai vadinama palm muting - pagrindinė visų rokerių ir metalistų technika. Jos nežinant neįmanoma teisingai sugroti nei vienos tikros rock/metal dainos su elektrine gitara. Būten grojant su palm muting ir gaunamas tas charakteringas garsas "džž-džž-džž..."

Be to, ši technika naudojama ir kituose stiliuose (pvz., blues), grojant akordais ir su akustine gitara.

Aukščiau esančiame paveikslėlyje tu matai kaip yra laikoma dešinė ranka. Bet to matyt tau neužteks, nes viskas slypi smulkmenose. Kaip gi daromas tas stygų gesinimas?


Kaip gesinti stygas?

Pagrindinis dalykas, kurį reikia žinoti norint išgauti tą specifinį garsą, yra tas, kad reikia dešinę ranką atitraukti prie pat tiltelio (bridge). Atitraukti reikia tiek, kad delno briauna išorine puse remtųsi į tiltelį.

Tą vietą pirmą kartą gali būti sunku nustatyti. Gali bandyti daryti tai 3 etapais:

  1. Groti įprastinėje vietoje įprastiniu būdu laisvą 6 stygą. Skambės kaip visada.
  2. Tą stygą prigesinti dešinės rankos delno šonu ir toliau groti toje pačioje vietoje. Garso aukštis pradings ir bus girdimas tik ritmas. TAB'uose paprastai tokios vietos žymimos x.
  3. Begrojant ir gesinant stygą iš lėto dešinę ranką slinkti link tiltelio iki to momento kol ta delno vieta, kurį apibraukta aukščiau esančiame paveikslėlyje, atsirems į tiltelį.  Šioje vietoje garsas pasikeis. Vėl bus galima atpažinti natas, t.y. nustatyti garso aukštį, bet garsas lieka šiek tiek prislopintas.

Jei nepavyko ar pusiau pavyko, pabandyk visą procesą kartoti dar kartą.

YouTube yra daug pamokų kaip groti naudojant stygų gesinimo techniką. Vieną iš jų tu gali pažiūrėti čia:


Kaip stygų gesinimas žymimas TAB'uose

 Jei moki skaityti TAB'us, tai tau būtina atpažinti kaip stygų gesinimas (palm muting) juose yra pažymimas. Populiariausia TAB'ų programa yra GuitarPro. Joje 2 angliški žodžiai palm muting yra sutrumpinti ir rašomi: P.M.

O toliau eina punktyrinė linija, rodanti iki kurios vietos reikia groti gesinant stygas. Žemiau esančiame pavyzdyje reikia 4 kartus groti prigesintą 6-ą stygą, nes punktyrinė linija visas tas 4 natas apjungia:

Muted notes - panaši, bet ir šiek tiek kitokia technika. Tokiu atveju stygos dažniausiai gesinamos ne su dešine, o su kaire ranka. T.y. jos nėra pilnai prispaudžiamos, o tik liečiamos. Ir tuomet neįmanoma nustatyti garso aukščio - girdisi tik ritmas, kuris žymimas simboliu x.